You need Joomla! 1.7 to run this plugin!

Eternit

Eternit

 • Eternit

Eternit levhalar oluklu ve düz olmak üzere iki türlüdür. Örtü malzemesi olarak kullanılan oluklu levhalar bizde genellikle 92 cm. genişliğinde ve 6 mm. kalınlığındadır. Bunların boyları 160 -300 cm arasında değişir. Oluklu eternit levhalar çatıya, en az % 15 eğimle döşenir. Eğimin daha az olması gerekirse levhaların bindirme payları artırılır veya aralarına mastik yâda bitümlü sünger şerit konur. 

   

 

 

 

 

Eternit Levha

 • Asbest-çimentodan üretilen oluklu ve düz eternit levhalar tipik kaplama elemanıdır.
 • Oluklu levhalar birbirlerinin üzerine bindirilmek suretiyle çatı kaplamasında kullanılır.
 • Hafif ve montajı kolaydır.
 • Birleşim kısımlarına mastik yada bitümlü sünger konur.

 • Eternit 2

 

 

Eternit Mahya

 • Tek Parçalı Mahya
 • Mafsallı Mahya
 • Saçak Ucu
 • Duvar Dibi
 • Şet Çatı Mahyası
 • Muflu Takke
 • Yan Saçak Köşe Kaplama
 • Yan Saçak Köşe Kaplama Tepe Mahyası
 • Z Profilleri
 • Havalandırma Mahyası
 • Mafsallı Havalandırma Mahyası
 • Düz Yan Dere

 • Eternit Mahya