• Müşteri Hizmetleri : 0212 689 90 52 - 0549 218 61 61
You need Joomla! 1.7 to run this plugin!

Çatı Şiltesi

Kullanıcı Değerlemesi:  / 0
Kötüİyi 

Çatı Şiltesi

  • Cati Siltesi

Kalınlık: 8-10-12-14 cm

Ebat: 120x1000-800-750-600 cm Çıplak, alüminyum folyo

 

Kullanım Alanları: Her türlü ahşap oturtma, metal çatı ve sandviç çatılar, tavuk çiftliği ve hayvan barınakları, güneş kolektörlerinde ısı ve ses yalıtımı amacıyla.

   

 

 

Isı Yalıtımı

Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan işleme "ısı yalıtımı" denir. Isı yalıtımı, yaşam konforunu arttırması açısından ve ısıtma-soğutma giderlerinde sağladığı ekonomi bakımından daima tavsiye edilir. Çatı altı yaşam mekânı olarak kullanıldığında ise kaçınılmaz olarak ısı yalıtımı yapılmalıdır. Çağımızın zorlu şartları artık hayatımızın her alanında tasarruf yapmamızı gerektirdiği gibi enerji kaynaklarımızın azlığı ve çevre kirliliği de yaşamlarımızı ciddi olarak etkilemektedir. Şartlar nedenli zorlu olursa olsun, insanoğlu sağlık, konfor ve güvenli yaşam arayışını devam ettirecektir. Bu nedenle ısı yalıtımı bugün için olduğu kadar gelecek için de vazgeçilmezdir.

İnsanların konforlu bir yaşam sürebilmeleri; 20-22°C sıcaklık ve yüzde 50 bağıl nem değerine sahip olan ortamlarda mümkün olabilir. Kış aylarında dış ortam sıcaklıkları 20°C'nin oldukça altında seyreder. Yaz aylarında ise hava sıcaklıkları 20°C'nin oldukça üstündedir. Isıl enerji; yüksek sıcaklıklı ortamdan düşük sıcaklıklı ortama transfer olur. Bu nedenle yapılarda; kışın enerji kayıpları, yazın ise istenmeyen enerji kazançları meydana gelir.Eğimli çatılarda, kış aylarında ısı kayıplarını ve yaz aylarında ısı kazançlarını önleyerek, ısıtma ve soğutmadan kaynaklanan yakıt tüketimi ve enerji giderlerinin azaltılması, iç ortam ve iç yüzey sıcaklıklarının dengeli olmasını sağlayarak, terleme-küflenme gibi hasarların önlenmesi ve iç ortam ısısal konfor koşullarının sağlanması için, ısı yalıtım malzemesi kullanılır.Eğimli çatılarda çatı sistemi, ısı yalıtım malzemesinin çatı içinde kullanıldığı yere bağlı olarak, soğuk ve sıcak çatılar olmak üzere iki şekilde sınıflandırılır. Soğuk çatılarda, ısı yalıtımı tavan-döşeme üzerinde yer alır. Bu tip çatılarda, çatı arası kullanılmaz. Sıcak çatılarda ise ısı yalıtım malzemesi, eğimi oluşturan çatı konstrüksiyon bileşeninin hizasında yer alır; örneğin ahşap konstrüksiyonlu çatılarda ısı yalıtım malzemesi merteklerin üstünde, arasında veya altında yer alır. Bu tip çatılarda, çatı arası yaşam alanı olarak kullanılır.

Binalarda ısı yalıtımı önlemleriyle bina durumuna bağlı olarak %20 ile %70 arası ısı tasarrufu sağlanabilmektedir. Bu binadaki toplam ısı kaybının %25'inin çatıdan kaynaklandığı göz önünde bulundurulursa, çatıda ısı yalıtımının önemi kavranmış olur.Isı yalıtım malzemeleri, sudan ve su buharından etkilenmemeli, yaşlanmaya, basınca ve yangına dayanıklı olmalı, boyutsal kararlılık göstermelidir. Extrude polistren cinsi malzemeler önerilir. Kullanılacak ürün kalınlığı TS-825'e göre yapılan ısı yalıtım hesabı sonucu belirlenir. Yapı elemanlarının genleşmesinin minimuma indirilmesi ve ısıtılan yapının kütlesinin ısısını uzun süre koruması açısından; ısı yalıtımının dıştan yapılması daha yararlıdır. Aynı sistem yazın soğutulan binalar için de geçerlidir. Isı yalıtım, OSB üzerine düzgün bir şekilde yerleştirilerek üzerine tekrar OSB gelecek şekilde ve ısı yalıtım malzemesi arada kalacak şekilde yapılır veya çatı arasına serbest olarak serilerek sağlanır.

Genellikle kalın tabakalı yalıtım malzemeleri tercih edilir. Üzerinde yük taşıyacak olan ısı yalıtım malzemeleri mekanik yük ve darbelere dayanıklı olmalıdır.Isı yalıtım malzemelerinin en temel özelliği ısı iletim katsayısıdır (?, W/mK) IS0 ve CEN Standardına göre ısı iletim katsayısı 0,065 W/mK değerinden küçük olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanır. Diğer malzemeler yapı malzemesi olarak kabul edilir.

    Isı yalıtım malzemeleri 3’e ayrılır.
    1. Mineral lifli ısı yalıtım malzemeleri (Cam yünü, Taş yünü)
    2. Mineral Isı yalıtım malzemeleri (Genleştirilmiş perlit)
    3. Sert Plastik köpük ısı yalıtım malzemeleri ( Taneli polistren - EPS, Ekstrüde polistren - XPS, Poliüretan vb..)

Isı yalıtım ürünlerinin üzeri cinslerine bağlı olarak su yalıtım malzemeleri ile örtülmeli ve ısı yalıtım ürünlerinin bünyelerine su girmesi önlenmelidir. Bu kural bünyesine su almayan ısı yalıtım malzemeleri için uygulanmayabilir ve su yalıtım katmanı ısı yalıtım katmanı altında yer alabilir.Çatı mekânındaki soğuk ortam yoğuşmaya müsait koşullar oluşturur. Su buharının mekândaki hava akımı ile hareket etmesi nedeniyle, çatı kapağı, elektrik kabloları, merkezi ısıtma boruları veya tavandaki çatlaklar soğuk çatı mekânında yoğuşma olasılığı için büyük bir risk oluşturur. Sıcak çatılar ise zaten insan faktörünü barındırdığı için yoğuşma meydana gelen mekânlardır. Çatıda, çatı yüzeyi ile kiremit arasında oluşacak olan yoğuşmanın önlenmesi ise ancak etkin bir havalandırmayla mümkündür. Konutların çatılarında ısı tasarrufu sağlamak amacıyla kalın tabakalı yalıtım malzemeleri kullanılır.

Çatı mekânındaki soğuk ortam yoğuşmaya müsait koşullar oluşturur. Su buharının mekândaki hava akımı ile hareket etmesi nedeniyle, çatı kapağı, elektrik kabloları, merkezi ısıtma boruları veya tavandaki çatlaklar soğuk çatı mekânında yoğuşma olasılığı için büyük bir risk oluşturur. Sıcak çatılar ise zaten insan faktörünü barındırdığı için yoğuşma meydana gelen mekânlardır. Çatıda, çatı yüzeyi ile kiremit arasında oluşacak olan yoğuşmanın önlenmesi ise ancak etkin bir havalandırmayla mümkündür.

    Isı yalıtımının yararları

    Yakıt tüketimi ve enerji giderlerini azaltır
    Çevrenin korunmasına katkı sağlar
    Sağlıklı yaşam sunar
    İlk yatırım ve işletme maliyetlerini azaltır
    İç ortam ve iç yüzey sıcaklıklarını dengeler
    Terlemeyi önler
    Küflenmeyi önler
    Sıvaların kabarmasını önler
    Boyaların dökülmesini önler
    İç ortam ısısal konfor koşullarını sağlar

Isı yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı transferini azaltmak için yapılan işlemdir. Bunu sağlayan malzemelere de ısı yalıtım malzemesi adı verilir. Bu malzemelerin en temel özelliği ısı iletim katsayısıdır. ISO ve CEN Standartlarına göre ısı iletim kat sayısı 0,065 W/mK değerinden küçük olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanır. Isı yalıtım amacıyla yaygın olarak, Camyünü ve Taşyünü gibi mineral esaslı, XPS (ekstrüde köpük) ve EPS (ekspande köpük) gibi polistren esaslı, poliüretan esaslı sentetik köpükler, polietilen ve elastomerik kauçuk köpükler kullanılmaktadır. Isı yalıtımı yapılarda (çatılarda-dış duvarlarda-döşemelerde), tesisat (ısıtma-havalandırma) ve endüstriyel yapılarda uygulanmaktadır.